Menu->>>>     

18o Okinawa Festival 
Associação Okinawa de Vila Carrão

Comissão Organizadora

Presidente de Honra

Chochi Miyagi, Shinko Arakaki, Yoshio Oshiro, Chokujin Ahagon, Hiroharu Takayasu, Mário Shinzaki, Rui Chibana, Kiyoshi Onaga, Tério Uehara, Takeyoshi Teruya, Sergio Kohatsu.

Presidente AOVC

João Nakazune

Presidente AOKB

Ritsutada Takara

Pres.Com.Organizadora

Tetsuo-Higa

V.Pres.Com.Organizadora

Luiz Kanashiro

Contabilidade

Roberto Takeyoshi Oshiro, Roberto Issamu Teruya, Sergio Tawata, Mario Tadashi Uehara

Infraestrutura

Seiti Hanashiro, Seitocu Komesu, Luiz Kanashiro, Lauro Suzuki, Mauro Kiyoshi Yonamine.

Apresentação/Locução

Isao Teruya, Nilson Ueti e Equipe.

Cood. Artistica/Andamento/Camarim

Kiyoshi Kohatsu, Takao Yoshimura, Ryoshin Onaga, Roberto Kato, Akio Teruya, Ayumi Ishikawa, Carina Inafuku Yoshimura, Hideki Chibana, Kaori Hirayama, Leonardo Tibana, Makoto Shiroma, Mayumi Kishimoto, Noboru Chibana, Roberto Hirayama, Rubia Teruya, Sueli Hirayama, Yudi Chinen.

Workshop, Oficinas Culturais e Shichoson

Hugo Teruya, Alexandre Morihiro Arashiro, Karen Kimura, Jorge Afuso, Roberto Kina, Yves Minei, Lucas Kenzo.

Cood. Barracas/Bazarista

Mario Tadashi Uehara, Sérgio Higa, Ayumi Nakamoto, Patricia Miyagi.

Ponto de Encontro/ Rádio

Adriana Yonamine, Yoshimi Komesu.

Cood. Apoio

Ayumi Nakamoto, Patricia Miyagi, Regina Uehara.

Recepção

Hiroharu Takayasu, Akira Itokazu, Harutaka Higa, Yoshiaki Taira, Yoshikazu Yamada.

Recepção Alimentos doados

Vera Lúcia Tahira Inomata, Ailton Inomata, Eliana Kina, Emília Gusukuma, Fernando Namihira, Inácio Matsuzaka, Joji Izumi, Kazue Nakandakare, Keiko Tawata, Kiyoko Kobayashi, Lúcia Fuji, Márcia Teruya, Maria Matsuzaka, Milton Tsuruta, Paulo S. Tawata, Roberto Nakamoto, Sashie Higa, Sigui Anagusko, Seiki Nakamoto, Sérgio Gusukuma, Sérgio Takara, Sônia Anagusko, Wilma Nakamoto, Yoshihiro Takara.

Cood. Estacionamento

Tamotsu Komesu, Sergio Higa, Equipe Neto Segurança,.

Supervisão de Limpeza

Fumiaki Ishikawa, Wagner Kina.

Atendimento Autoridades/Convidados

Rui Chibana, Akeo Yogui, Antonio Kishimoto, Cecilia Uyeta, Cláudia Teruya, Creusa Shinzaki, Helena Kohatsu, Julia Uehara, Kazumi Teruya, Márcia Chibana, Mário Isamu Teruya, Mário Shinzaki, Monica Uehara, Nobukazu Taira, Rosana Higa, Rosa Kishimoto, Sergio Higa, Takeyoshi Teruya, Tério Uehara, Toshimitsu Teruya, Yoshimi Komesu.

Suporte de Materiais

Reinaldo Arakaki.

Supervisão de Segurança

Mauro Kiyoshi Yonamine, Tamotsu Akamine, Flávio Vicente de Sousa.

Grupo de Apoio

Vitor Hiroshi Teruya + Seinenkai, Akira Shiroma, Haruo Nagahama, Hideyuki Chibana, Julio Uehara, Manuel Uehara, Mario Chibana, Mauro Fuji, Sante Lionello,Paulo Mitsunori Uehara, Roberto Hirayama, Makoto Shiroma, Noboru Chibana, Hiroyuki Chibana, Paulo Nakamoto.

Ambulancia/Atend. Médico

Ivana Yonamine, Dra. Márcia A. Kikuti, Dra. Tereza Nakamatsu e equipe.